Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Slagerij Heirbaut, een BA met maatschappelijke zetel te Koolstraat 123, 9300 Aalst, BTW BE0657.785.407, (hierna ‘Slagerij Heirbaut’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Slagerij Heirbaut moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Slagerij Heirbaut aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Slagerij Heirbaut niet. Slagerij Heirbaut is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Slagerij Heirbaut is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. hoeveelheden, soorten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Slagerij Heirbaut. Slagerij Heirbaut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Selecteer de gewenste artikelen die u wenst te kopen door de knop ‘lekker, dit koop ik!’, ga door naar ‘afrekenen’ waar u een overzicht vindt van wat er in de winkelwagen zit, plaats zo nodig uw eventuele opmerkingen, vul uw adres is, betaal online. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Contacteer Slagerij Heirbaut wanneer u dit niet heeft ontvangen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BE34 0689 0561 7790

Slagerij Heirbaut is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikels besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in België, specifiek in Aalst, Lebbeke en Dendermonde (inclusief de deelgemeenten). Dit met een minimum bestelling van 30 €. Geen levering mogelijk onder de 30€.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de zeven dagen na ontvangst van de bestelling, zolang de bestelde artikels voorradig zijn. Behalve voor Kers- en Nieuwjaarbestellingen die extra vroeg ingediend dienen te worden, streven we zo veel mogelijk naar levering de eerst volgende werkdag na de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Slagerij Heirbaut.

Artikel 6: Klantendienst

De klantendienst van Slagerij Heirbaut is bereikbaar op het telefoonnummer 053 433 655? via e-mail op info@slagerij-heirbaut.be of per post op het volgende adres Koolstraat 123, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.